Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 22-02-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

GODKENDELSE TIL ANDRE SPECIALERFORÆDLING, SVINESLAGTNING
Hvis I ønsker godkendelse til andre specialer, så angiv det her: 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
slagter med speciale i kreaturslagtning0 

Oplysninger om uddannelsen


 

Maskiner til rådighedAntal
Båndsav 
Kogekar 
Ovn 
Lagesprøjte 
Rygeovn 
Koge- og røgeanlæg 
Vacuumpakker 
Spidsrygsav 
Slibeudstyr 
Wizardkniv 


 

Hvilke pølsemagerivarer/specialiteter fremstilles? (skriv navn på varen)DagligtUgentligtMånedligt
 : : :
 : : :
 : : :
 : : :
 : : :
 : : :
 : : :
 : : :


 

Parteres der ugentligt/månedligtUgentligtMånedligt
Okseforfjerdinge: :
Oksebagfjerdinge: :
Kalvevinger: :
Halve grise: :
Lam: :
Hestekød: :
Gris delstykker: :
Okse delstykker: :
Kalv delstykker: :


 

Udstyr (sæt kryds)JaNej
El-spil: :
El-kniv: :
El-sav: :

Ansøgers bemærkning: